Myndighetskrav og lovlighet

Fra 3d19
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne lenkesamlingen er gitt til orientering, og må ikke tolkes som annet. Den er nok langt fra komplett, og må ikke tolkes som annet enn et forsøk på å orientere seg i lover, regler og forskrifter som kan tenkes å være aktuelle.

Lover og forskrifter gjeldende for personlig verneutstyr[rediger | rediger kilde]

Pandemi – konsekvenser for tilsyn[rediger | rediger kilde]

Unntak (for import)[rediger | rediger kilde]

EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav (Stortinget)

Nødrett[rediger | rediger kilde]

Uavhengig av lovligheten kan Straffeloven §17 Nødrett komme til anvendelse både for de som lager utstyret og brukerene av det:

"§ 17. Nødrett

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når

a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og

b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen."

Sverige[rediger | rediger kilde]

Dersom brukerne selv monterer utstyret, referer de til en unntaksbestemmelse som gjør at de da kan bruke utstyr de selv har laget i visse tilfeller.


USA (NIH)[rediger | rediger kilde]

NIH har en godkjenningsprosess for 3D-printede deler, også visirer.

Artikkel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4981148/

Eksempel på godkjent visir: https://3dprint.nih.gov/discover/3dpx-013532

Dette designet er nær det vi bruker, bortsett fra at den elastiske delen rundt bakhodet er også 3D-printet.

NS-EN 166:2001 - Øyevern - Spesifikasjoner[rediger | rediger kilde]

Dette er helt klart den mest relevante standarden og er gratis tilgjengelig under Korona/Coviv-19 perioden.

Requirement Occular without filtering effect Cover plates against welding splashes V3 -kvitter her etter dokumentasjon V4- kvitter her etter dokumentasjon
according to --||--
EN Clause
Field of vision 166 7.1.1 krav krav
Refractive powers 166 7.1.2.1 krav krav
Transmittance 166 7.1.2.2.1 krav krav
Diffusion of light 166 7.1.2.3 krav krav
Quality of material and surface 166 7.1.3 krav krav
Minimum robustness 166 krav
Increased robustness 166 krav
Temperature stability 166 krav
UV-stability 166 krav
Ignition 166 krav krav
Marking 166 9.2 krav krav

Tabell 9 med krav mangler

Tabell 11 mangler, er tabellen som skal benyttes for testresultater